Previous Photo: Sposini // Newlyweds Next Photo: Borgio Verezzi (Savona - Italy)